เรือใบคาตามารัน 47 ฟุต_เกาะเฮ - Phuket Tours | Phuket Travel Agent | Phuket Packages 2023
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
09.00 – 14.00 น. / 13.00 – 18.00 น.
Availability : ทุกวัน

เรือใบคาตามารัน 47 ฟุต_เกาะเฮ

0

(1-20 คน)

14,000 บาท

(21-30 คน)

16,000 บาท

 • Every Day
 • Time of Flight Arrival
 • Round trip transfer from airport and your hotel
 • Room with daily breakfast
 • Tour guide
 • Travel Insurance

โปรแกรมนี้รวม

 • หน้ากากดำน้ำ
 • เสื้อชูชีพ
 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม
 • ผลไม้
 • ประกัน

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • รถรับส่ง
 • ไกด์
 • อาหาร
 • ค่าขึ้นเกาะ
ตารางเวลา และรายละเอียด
เส้นทาง : เกาะเฮ

ระยะเวลา : 09.00 – 14.00 น.

09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ
09.30 แวะดำน้ำตื้น สน็อคเกิ้ล ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น
11.30 พักผ่อนบนชายหาด (ลูกค้าชำระค่าขึ้นหาดและค่าอาหารเอง)
13.30 ล่องเรือออกจากเกาะเฮ
14.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

ระยะเวลา : 13.00 – 18.00 น.

13.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ
13.30 แวะดำน้ำตื้น สน็อคเกิ้ล ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น
15.30 พักผ่อนบนชายหาด (ลูกค้าชำระค่าขึ้นหาดและค่าอาหารเอง)
17.30 ล่องเรือออกจากเกาะเฮ
18.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ