เรือยอร์ช เรือใบคาตามารัน ซันเซทแหลมพรหมเทพ - Phuket Tours | Phuket Travel Agent | Phuket Packages 2023
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
16.00 – 19.30 น.
Availability : ทุกวัน

เรือยอร์ช เรือใบคาตามารัน ซันเซทแหลมพรหมเทพ

0

(1-20 คน)

15,000 บาท

(21-30 คน)

17,000 บาท

 • โปรแกรมออกทุกวัน
 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, ผลไม้
 • เสื้อชูชีพ ประกันอุบัติเหตุ
เส้นทาง : ชมพระอาทิตย์ตกแหลมพรหมเทพ

ระยะเวลา : 16.00 – 19.30 น.

16.30 ล่องเรือออกจากอ่าวฉลองเพื่อชมบรรยากาศอันสวยงามของทะเลอันดามัน
18.00
 • ดื่มดำทัศนียภาพอันสวยงามของแหลมพรหมเทพและแหลมกระทิง
 • เพลิดเพลินกับเครื่องดื่มและเสียงเพลงขับกล่อมท่ามกลางบรรยากาศสุด
 • โรแมนติก และไม่พลาดที่จะถ่ายรูปบรรยากาศอันสวยงามกลับไปเป็นที่ระลึก
19.00 ล่องเรือออกจากแหลมพรหมเทพ มุ่งหน้าสู่อ่าวฉลอง
19.30 เดินทางถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวม

 • หน้ากากดำน้ำ
 • เสื้อชูชีพ
 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม
 • ผลไม้
 • ประกัน

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • รถรับส่ง
 • ไกด์
 • อาหาร
 • ค่าขึ้นเกาะ