เรือใบคาตามารัน 47 ฟุต_เกาะเฮ + ราชาใหญ่ - Phuket Tours | Phuket Travel Agent | Phuket Packages 2023
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
09.00 – 16.00 น.
Availability : ทุกวัน

เรือใบคาตามารัน 47 ฟุต_เกาะเฮ + ราชาใหญ่

0

(1-20 คน)

21,000 บาท

(21-30 คน)

24,000 บาท

 • Every Day
 • Time of Flight Arrival
 • Round trip transfer from airport and your hotel
 • Room with daily breakfast
 • Tour guide
 • Travel Insurance

เส้นทาง : เกาะเฮ + เกาะราชาใหญ่

ระยะเวลา : 09.00 – 16.00 น.

ราคาข้างต้นสำหรับการจองขั้นต่ำ 2 คน และใช้ราคาได้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565
ราคาเด็ก สำหรับอายุน้อยกว่า 12 ปี – 4 ปี / เด็กเล็กต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ

ตารางเวลา และรายละเอียด
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะราชา
10.00

แวะดำน้ำตื้น ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น อ่าวคอนแค เกาะราชาใหญ่

11.00 ล่องเรือมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ
12.00 แวะดำน้ำตื้น ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น ด้านหลังเกาะเฮ
13.30 พักผ่อนบนชายหาด (ลูกค้าชำระค่าขึ้นหาดและค่าอาหารเอง)
16.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวม

 • หน้ากากดำน้ำ
 • เสื้อชูชีพ
 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม
 • ผลไม้
 • ประกัน

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • รถรับส่ง
 • ไกด์
 • อาหาร

เส้นทาง : เกาะเฮ + เกาะราชาใหญ่

ระยะเวลา : 09.00 – 16.00 น.

ราคาข้างต้นสำหรับการจองขั้นต่ำ 2 คน และใช้ราคาได้ถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2565
ราคาเด็ก สำหรับอายุน้อยกว่า 12 ปี – 4 ปี / เด็กเล็กต่ำกว่า 4 ปี ไม่คิดค่าบริการ

ตารางเวลา และรายละเอียด
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะราชา
10.00

แวะดำน้ำตื้น ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น อ่าวคอนแค เกาะราชาใหญ่

11.00 ล่องเรือมุ่งหน้าสู่เกาะเฮ
12.00 แวะดำน้ำตื้น ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น ด้านหลังเกาะเฮ
13.30 พักผ่อนบนชายหาด (ลูกค้าชำระค่าขึ้นหาดและค่าอาหารเอง)
16.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวม

 • หน้ากากดำน้ำ
 • เสื้อชูชีพ
 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม
 • ผลไม้
 • ประกัน

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • รถรับส่ง
 • ไกด์
 • อาหาร