เรือใบคาตามารัน 55 ฟุต_เกาะเฮ+ไม้ท่อน - Phuket Tours | Phuket Travel Agent | Phuket Packages 2023
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
09.00 – 16.00 น.
Availability : ทุกวัน

เรือใบคาตามารัน 55 ฟุต_เกาะเฮ+ไม้ท่อน

0

(1-20 คน)

25,000 บาท

(21-40 คน)

+ 500 บาท / คน

 • Every Day
 • Time of Flight Arrival
 • Round trip transfer from airport and your hotel
 • Room with daily breakfast
 • Tour guide
 • Travel Insurance
เส้นทาง : เกาะเฮ + เกาะไม้ท่อน

ระยะเวลา : 09.00 – 16.00 น.

09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะเฮ
09.45 แวะดำน้ำตื้น ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น บริเวณหลังเกาะเฮ
11.00 พักผ่อนบนชายหาด (ลูกค้าชำระค่าขึ้นหาดและค่าอาหารเอง)
13.00 ล่องเรือออกจากกาฮังบีช มุ่งหน้าสู่เกาะไม้ท่อน
13.40 ถึงเกาะไม้ท่อนล่องเรือชมเหล่าโลมา หรือพักผ่อน ถ่ายรูปตามอัธยาศัยบนเรือ ทุกท่านว่ายน้ำชมปะการังเพื่อสัมผัสความสวยงามของแนวปะการังน้ำตื้นและปลาสวยงามหลาก หลายสีสันบริเวณเกาะไม้ท่อน (ไม่ขึ้นหาด)
16.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวม

 • หน้ากากดำน้ำ
 • เสื้อชูชีพ
 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม
 • ผลไม้
 • ประกัน

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • รถรับส่ง
 • ไกด์
 • อาหาร
 • ค่าขึ้นเกาะ