เรือยอร์ช เรือใบคาตามารัน เกาะราชา และ หาดบานาน่าบีช - Phuket Travel Agent | Phuket Tours | Phuket Packages 2022
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
09.00 – 19.00 น.
Availability : ทุกวัน

เรือยอร์ช เรือใบคาตามารัน เกาะราชา และ หาดบานาน่าบีช

0

(1-20 คน)

19,990 บาท

(21-30 คน)

30,000 บาท

 • โปรแกรมออกทุกวัน
 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม, ผลไม้
 • เสื้อชูชีพ ประกันอุบัติเหตุ
เส้นทาง : เกาะราชา + บานาน่า บีช เกาะเฮ

ระยะเวลา : 8 ชม. (ระหว่าง 09.00 – 19.00 น.)

09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือ มุ่งหน้าสู่เกาะราชา
10.00
 • ถึงเกาะราชาใหญ่ สน็อคเกิ้ล ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น สนุกสนานกับแพลอยน้ำ
 • พักผ่อนบนชายหาดทรายขาว หรือเดินไปถ่ายรูปที่จุดชมวิว
11.30 ออกเดินทางจากเกาะราชา
12.30 แวะดำน้ำตื้น สน็อคเกิ้ล ชมปลาสวยงามและปะการังน้ำตื้น บริเวณหลังเกาะเฮ
13.30

ขึ้นบานาน่าบีช

พักผ่อนบนชายหาด นอนอาบแดด หรือสนุกสนานกับเครื่องเล่นทางน้ำต่างๆ เช่น บานาน่าโบ๊ท, พาราเซลลิ่ง, พายคายัคใส, แพดเดิ้ลบอร์ด (ลูกค้าชำระค่าเครื่องเล่นและค่าอาหารเอง)

16.30 เตรียมพร้อมออกจากบานาน่าบีช
17.00 เดินทางกลับถึงท่าเรือโดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมนี้รวม

 • ทีมงานเรือและพนักงานบริการมืออาชีพ
 • เครื่องดื่มต้อนรับ
 • หน้ากากดำน้ำ
 • เสื้อชูชีพ
 • น้ำดื่ม, น้ำอัดลม
 • ขนมทานเล่น
 • ผลไม้
 • ประกัน
 • อุปกรณ์ตกปลา
 • แพลอยน้ำ
 • เก้าอี้ชายหาด

โปรแกรมนี้ไม่รวม

 • รถรับส่ง (ค่าใช้จ่าย 1,200-1,500 บ. ไป-กลับ สำหรับไม่เกิน 10 ท่าน)
 • ไกด์
 • อาหาร
 • กิจกรรมทางน้ำต่างๆบนเกาะ