อ่าวพังงา & เกาะไข่นอก (+เจมส์บอนด์ไอแลนด์) - Phuket Tours | Phuket Travel Agent | Phuket Packages 2023
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
เช่าเรือล่องเรือโบ๊ท
Availability : ทุกวัน

อ่าวพังงา & เกาะไข่นอก (+เจมส์บอนด์ไอแลนด์)

0
  • ทุกวัน
  • 08.00
  • สปีดโบ๊ท
  • เสื้อชูชีพ
  • ประกันภัย

19,000 บาท

125HP

2 เครื่องยนต์

10 - 12 คน

25,000 บาท

225HP

2 เครื่องยนต์

15 - 22 คน

39,000 บาท

225HP

3 เครื่องยนต์

35 - 40 คน
Itinerary
08.00 รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา
09.45
  • ล่องเรือผ่านเกาะพนัก เกาะห้อง พบลากูล เวิ้งน้ำ ป่าโกงกาง ภายในถ้ำกลางอ่าวพังงา ซึ่งทำให้พบกับธรรมชาติมากมาย เช่น หินงอกหินย้อย อันสวยงามและมหัศจรรย์ของธรรมชาติ
  • หลังจากนั้นล่องอ่าวพังงา โดยผ่านลำคลองสองฟากฝั่งจะมีป่าโกงกาง และทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านผ่านถ้ำลอดชมหินงอก หินย้อยอันงดงาม และชมพูเขาที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์ เช่น เขาหัวช้าง เขาหมาจู
  • หลังจากนั้น นำท่านตรงไปยังเขาตะปู เขาพิงกัน ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง “เจมส์บอนด์ 007” และท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้านกลางน้ำเกาะปันหยี ไม่รวมอาหารกลางวัน (ลูกค้าชำระเอง) หลังทานอาหารมีเวลาอิสระให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกของฝาก และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมุสลิม หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
13.00 ออกจากอ่าวพังงา ไปที่เกาะไข่นอก ซึ่งเป็นจุดดำน้ำที่จะพบกับปะการังสวยงามอีกที่หนึ่ง ที่นี่มีความสวยงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเล และฝูงปลาสวยงาม เดินทางถึงเกาะไข่ ซึ่งเป็นอีกเกาะหนึ่งที่มีความงามของธรรมชาติใต้น้ำ มีฝูงปลามากมาย ซึ่งที่นี่บางครั้งสามารถมองเห็นฝูงปลาโลมา กระโดดเล่นน้ำบริเวณรอบๆเกาะ
15.30 ออกเดินทางจากเกาะไข่ เดินทางกลับท่าเรือ
16.15 เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก