อ่าวพังงา & เกาะตะปู (+เจมส์บอนด์ไอแลนด์) - Phuket Tours | Phuket Travel Agent | Phuket Packages 2023
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
เช่าเรือล่องเรือโบ๊ท
Availability : ทุกวัน

อ่าวพังงา & เกาะตะปู (+เจมส์บอนด์ไอแลนด์)

0
  • ทุกวัน
  • 08.00
  • สปีดโบ๊ท
  • เสื้อชูชีพ
  • ประกันภัย

19,000 บาท

125HP

2 เครื่องยนต์

10 - 12 คน

25,000 บาท

225HP

2 เครื่องยนต์

15 - 22 คน

37,000 บาท

225HP

3 เครื่องยนต์

35 - 40 คน
กำหนดการเดินทาง
08.00 รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา
10.00
ล่องเรือผ่านเกาะพนัก เกาะห้อง พบลากูล เวิ้งน้ำ ป่าโกงกาง ภายในถ้ำกลางอ่าวพังงา ซึ่งทำให้พบกับธรรมชาติมากมาย เช่น หินงอกหินย้อย อันสวยงามและมหัศจรรย์ของธรรมชาติ หลังจากนั้นล่องอ่าวพังงา โดยผ่านลำคลองสองฟากฝั่งจะมีป่าโกงกาง และทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านผ่านถ้ำลอดชมหินงอก หินย้อยอันงดงาม และชมพูเขาที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์ เช่น เขาหัวช้าง เขาหมาจู หลังจากนั้น นำท่านตรงไปยังเขาตะปู เขาพิงกัน ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง “เจมส์บอนด์ 007” และท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก
13.30 รับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้านกลางน้ำเกาะปันหยี ไม่รวมอาหารกลางวัน (ลูกค้าชำระเอง) หลังทานอาหารมีเวลาอิสระให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกของฝาก และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมุสลิม หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
14.30 พาท่านพักผ่อน เล่นน้ำ ที่บริเวณเกาะละวะ
15.30 ออกจาก อ่าวพังงา กลับเข้าภูเก็ต
16.30 เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก