อ่าวพังงา & หมู่เกาะกระบี่ (+เจมส์บอนด์ไอแลนด์) - Phuket Tours | Phuket Travel Agent | Phuket Packages 2023
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
เช่าเรือล่องเรือโบ๊ท
Availability : ทุกวัน

อ่าวพังงา & หมู่เกาะกระบี่ (+เจมส์บอนด์ไอแลนด์)

0
  • ทุกวัน
  • 08.00
  • สปีดโบ๊ท
  • เสื้อชูชีพ
  • ประกันภัย

32,000 บาท

125HP

2 เครื่องยนต์

10 - 12 คน

38,000 บาท

225HP

2 เครื่องยนต์

15 - 22 คน

52,000 บาท

225HP

3 เครื่องยนต์

35 - 40 คน
กำหนดการเดินทาง
08.00 รถรับจากโรงแรม เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือ
09.00 ออกเดินทางจากท่าเรือมุ่งหน้าสู่อ่าวพังงา
09.45
  • ล่องเรือผ่านเกาะพนัก เกาะห้อง พบลากูล เวิ้งน้ำ ป่าโกงกาง ภายในถ้ำกลางอ่าวพังงา ซึ่งทำให้พบกับธรรมชาติมากมาย เช่น หินงอกหินย้อย อันสวยงามและมหัศจรรย์ของธรรมชาติ

  • หลังจากนั้นล่องอ่าวพังงา โดยผ่านลำคลองสองฟากฝั่งจะมีป่าโกงกาง และทิวทัศน์อันสวยงาม จากนั้นนำท่านผ่านถ้ำลอดชมหินงอก หินย้อยอันงดงาม และชมพูเขาที่มีรูปร่างคล้ายสัตว์ เช่น เขาหัวช้าง เขาหมาจู

  • หลังจากนั้น นำท่านตรงไปยังเขาตะปู เขาพิงกัน ซึ่งเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ เรื่อง “เจมส์บอนด์ 007” และท่านจะได้ชมทัศนียภาพอันงดงาม และถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึก

12.00 รับประทานอาหารกลางวันที่หมู่บ้านกลางน้ำเกาะปันหยี ไม่รวมอาหารกลางวัน (ลูกค้าชำระเอง) หลังทานอาหารมีเวลาอิสระให้ท่านได้ซื้อของที่ระลึกของฝาก และชมชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนมุสลิม หลังจากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ
13.00
  • ออกเดินทางไปยัง กระบี่เพื่อชมทัศนียภาพ ที่สวยงามของสันทรายที่เชื่อมต่อติดกันระหว่างเกาะทับ และ เกาะไก่ (ทะเลแหวก) เล่นน้ำ ดำน้ำดูปะการัง ท่ามกลางฝูงปลาที่สวยงามมากมาย หลากชนิด ที่เกาะไก่ ปอดะ
  • เดินชมหาดพระนาง และ สักการะบูชา โต๊ะนาง ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวบ้าน พร้อมชมหินงอก หินย้อย ที่ “ถ้ำประนาง” หรือ พักผ่อนตามอัธยาศัยบริเวณหาดไร่เลย์ และ หาดพระนาง
16.30 ออกจาก กระบี่ กลับเข้าภูเก็ต
17.15 เดินทางถึงท่าเรือ รถรอรับท่านเพื่อเดินทางกลับโรงแรมที่พัก