ไทเกอร์ คิงดอม ภูเก็ต (Tiger Kingdom Phuket) - Phuket Travel Agent | Phuket Tours | Phuket Packages 2022
th +66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
+66 (0) 76 393724 info@phuketthailand-travel.com |
ทัวร์เต็มวัน
Availability : 09.00-17.00 น.

ไทเกอร์ คิงดอม ภูเก็ต (Tiger Kingdom Phuket)

0

ราคพิเศษ ผู้ใหญ่

499 บาท ต่อคน

เด็ก 4-11 ขวบ

499 บาท ต่อคน

  • ให้บริการทุกวัน
  • 09.00-17.00 น.
  • ตั๋วเข้าชมเสือ พร้อมถ่ายรูปกับขนาดเสือ
  • ร้านค้าของที่ระลึก
  • เสือมีหลากหลายขนาดให้เลือกในการถ่ายรูป
  • รวมประกันอุบัติเหตุ
ชีต้าห์
(ผู้ชมอายุไม่ต่ำกว่า 4 ปี และมีต้องมีผู้ปกครองดูแล)
ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ เด็ก
799 บาท 499 บาท
เสือโตปานกลาง
(ผู้ชมอายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี และสูง 150 ซม. ขึ้นไป)
ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ เด็ก
499 บาท
เสือขนาดใหญ่
(ผู้ชมอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสูง 160 ซม. ขึ้นไป)
ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ เด็ก
499 บาท
เสือขนาดใหญ่พิเศษ
(ผู้ชมอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสูง 160 ซม. ขึ้นไป)
ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ เด็ก
999 บาท
แพ็คถ่ายรูป 2: เสือขนาดใหญ่พิเศษ +ซีต้าห์
(ผู้ชมอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสูง 160 ซม. ขึ้นไป)
ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ เด็ก
1,199 บาท  
แพ็คถ่ายรูป 3: เสือใหญ่ + ขนาดกลาง + ซีต้าร์
(ผู้ชมอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสูง 160 ซม. ขึ้นไป)
ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ เด็ก
1,599 บาท  
แพ็คถ่ายรูป 4: เสือใหญ่ + ขนาดกลาง + ใหญ่พิเศษ + ซีต้าร์
(ผู้ชมอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และสูง 160 ซม. ขึ้นไป)
ราคาพิเศษ ผู้ใหญ่ เด็ก
2,499 บาท  

สวนเสือภูเก็ต หรือ ไทเกอร์ คิงส์ดอม  กิจกรรมแปลกใหม่ ที่จะให้ท่านได้มีโอกาสสัมผัสเสือโคร่งอย่างใกล้ชิด ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่หาไม่ได่ง่ายๆจากที่ไหน เราพร้อมนำเสนอ สถานที่เพาะพันธุ์และเลี้ยงดูเสือโคร่งสายพันธุ์อินโดจีน ที่รวมการท่องเที่ยวเข้าไว้ด้วยกันกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าไว้เป็นอย่างดี หมดกังวลว่าจะเป็นการทรมานสัตว์แต่อย่างใด และที่สำคัญที่สวนเสือนี้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของท่านอย่างใกล้ชิด พร้อมข้อปฏิบัติชม ดังนั้นท่านสามารถเข้าชมอย่างสบายใจหายห่วง

ช่วงเวลาท่องเที่ยว: ทุกวัน
เวลา 09.00 – 17.00 น.

โปรแกรมนี้รวม: ประกันอุบัติเหตุ
** ราคาไม่รวมรถรับส่ง **

เงี่อนไขการจองและการชำระเงิน

การขำระเงินโดยการโอนเงิน

ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามทัวร์ช่องทางไลน์ หรือ facebook หรือ จองผ่านหน้า website โดยทำการจองทัวร์
หลังจากลูกค้าทำการจองทัวร์ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ พร้อมแจ้งรายละเอียดทัวร์และการชำระเงินหลังจากที่ได้รับการจองภายใน 24 ชม.
– โดยลูกค้าจะต้องโอนเงินสำหรับยอดเงินทั้งหมด เพื่อยืนยันการจอง
   มาที่ ชื่อบัญชี: ภูเก็ตไทยแลนด์ – ทราเวล ดอท คอม
   หมายเลขบัญชี: 102-2-12440-2
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาภูเก็ต
หลังจากได้รับการชำระเงินจากภูเก็ต ทางบริษัทจะทำการยืนยันการจองโดยออกเอกสารการจองให้ลูกค้าอีกครั้ง

ราคาข้างต้นสำหรับคนไทยเท่านั้น

ราคาข้างต้นเป็นราคาสำหรับคนไทยต่อท่าน สำหรับผู้ใหญ่ อายุตั้งแต่ 11 ปีขึ้นไป และ ราคาสำหรับเด็ก อายุตั้งแต่ 4-11 ขวบ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบไม่คิดค่าบริการ

ราคานี้อาจมีค่าบริการเพิ่ม

สำหรับราคาข้างต้นนี้อาจมีค่าบริการสำหรับ รถรับส่งจากโรงแรมของท่านซึ่งอยู่นอกเหนือบริเวณที่ทัวร์รวมรถรับส่ง ราคาขึ้นอยู่กับบริเวณหาดของโรงแรมที่ลูกค้า ลูกค้าสามารถเช็คราคาได้ก่อนจอง

เงื่อนไขการยกเลิก

หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าทัวร์แล้ว ทางบริษัทขอสงวนการคืนเงินค่าบริการจากทัวร์ในทุกกรณี
ลูกค้าสามารถเลื่อนวันเดินทางได้ภายในวันที่บริษัทกำหนดเท่านั้น

ยกเว้นทางบริษัทได้ทำการยกเลิกการบริการนั้นเอง
จากสภาพอากาศที่แย่มากทำให้เรือหรือบริการนั้นๆ ไม่สามารถออกเดินได้
หรือ
จำนวนผู้เดินทางไม่ครบกำหนดที่เรือจะต้องออกเดินทาง
ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ตามที่ลูกค้าชำระเงินเข้ามา